CHÓR MIESZANY
KATEDRY WAWELSKIEJ​

Chór pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego kontynuuje wielowiekowe tradycje muzyczne Katedry Wawelskiej. Zespół posiada w repertuarze zarówno utwory wokalno-instrumentalne, jak i a cappella, od XVI wieku do współczesności. Od 2006 r. chór śpiewa w Katedrze podczas niedzielnych i świątecznych Mszy, a także bierze udział w Koncertach Katedralnych.

(więcej…)

CHÓR KAMERALNY "SENZA RIGIORE"

Chór powstał w październiku 2000 roku. Zespół tworzą studenci i absolwenci macierzystej uczelni,  szczególnie zainteresowani chóralistyką. Nazwa zespołu, zaproponowana przez jego członków, ma podkreślać dobrowolność przynależności, a przede wszystkim fakt działania poza obowiązującą siatką godzin. (więcej…)

ZESPÓŁ KAMERALNY
"PIÚ MOSSO"

Zespół kameralny PIÚ MOSSO przy Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu działa od 2012 roku początkowo przy Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie przy Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Tworzony przez młodych muzyków, których łączy wspólne zamiłowanie do śpiewania i wieloletnia znajomość. (więcej…)

CHÓR
„LAUDATE DOMINUM”

Parafialny chór „Laudate Dominum” działa od 2010 roku przy parafii Włodowice i jej filii w Tłumaczowie. Nazwa chóru została zaczerpnięta z melodii Taize/ostinato/ której tytuł brzmi Laudate Dominum. Utwór ten jest hymnem często wykonywanym podczas koncertów. (więcej…)