CHÓR UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO
W KATOWICACH

Chór powstał w marcu 2006 roku i liczy 58 osób i składa się ze studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego oraz osób spoza uczelni. Śpiewają na uroczystościach akademickich, uczestniczą w projektach muzycznych, wydarzeniach regionalnych i uroczystościach okolicznoś-ciowych, biorą udział w konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywają nagrody w konkursach ogólnopolskich: w Tychach, Gnieźnie, Międzyrzeczu, Będzinie, Bydgosz-czy, Myślenicach i Kielcach oraz w konkur-sach międzynarodowych: w Ejszyszkach (więcej…)

SPIRITUALS
SINGERS BAND
Wrocław

Spirituals Singers Band powstał w 1978 roku we Wrocławiu z inicjatywy Włodzimierza Szomańskiego. Specjalizuje się w wykonaniach a cappella pieśni negro spirituals, gospels, traditional jazz, evergreens, kolęd, a także muzyki rozrywkowej. Efektem 37 – lat działalności jest kilka tysięcy koncertów w kraju i za granicą, liczne programy TVP i PRw Polsce i Europie, a także dyskografia, obejmująca dwanaście płyt. Zespół wziął udział w wielu festiwalach krajowych i zagranicznych, od „Wratislawia Cantans” po „Jazz Jamboree”. (więcej…)

AKADEMICKI CHÓR
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W GLIWICACH

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej to grupa wrażliwych ludzi kochających muzykę i śpiew, dla których muzyczne hobby stało się życiowa pasją. Chór to zespół łączący nowoczesność z tradycjami sięgającymi roku 1945, kiedy przybyli do Gliwic pracownicy i studenci Politechniki Lwowskiej i – wraz z założeniem uczelni – utworzyli zespół śpiewaczy, postanawiając kontynuować dzieło Lwowskiego Chóru Technickiego. Najstarsza akademicka agenda kulturalna Gliwic powstała w dość nieoczekiwany sposób. Oto grupa studentów pomagając pewnego (więcej…)