AKADEMICKI CHÓR
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W GLIWICACH

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej to grupa wrażliwych ludzi kochających muzykę i śpiew, dla których muzyczne hobby stało się życiowa pasją. Chór to zespół łączący nowoczesność z tradycjami sięgającymi roku 1945, kiedy przybyli do Gliwic pracownicy i studenci Politechniki Lwowskiej i – wraz z założeniem uczelni – utworzyli zespół śpiewaczy, postanawiając kontynuować dzieło Lwowskiego Chóru Technickiego. Najstarsza akademicka agenda kulturalna Gliwic powstała w dość nieoczekiwany sposób. Oto grupa studentów pomagając pewnego

październikowego popołudnia 1945 r. przy wnoszeniu pianina do mieszkania Zbigniewa Brulińskiego – pracownika dopiero co powołanej do życia w Gliwicach Politechniki Śląskiej – odpoczywała na półpiętrze. Jeden z wnoszących (M. Sandelewski) zaczął podgrywać sobie „Gaudeamus igitur”, zaś kolega (J. Mames) podjął wtór dźwięcznym tenorem. Słysząc to Zbigniew Bruliński zaproponował: „A może by tak założyć chór studentów?” – I tak się zaczęło.

Przyjmując nazwę Akademicki Chór Studentów Politechniki Śląskiej „ECHO” (na prawach stowarzyszenia) rozpoczął on pracę w październiku 1945 i przez pierwsze cztery lata pracował pod kierunkiem Zbigniewa Brulińskiego. W grudniu 1949 r. stowarzyszenie zostaje rozwiązane i od 1950 r. w ramach organizacji studenckich zespół działa pod kierunkiem Zbigniewa Toffla, początkowo jako chór męski i orkiestra symfoniczna, a od 1952 jako chór mieszany, orkiestra i balet, występując pod nazwą Zespołu Pieśni i Tańca. W 1957 r. dyrygentem zostaje chórmistrz Józef Szulc wnosząc stabilizację artystyczną – zespół przyjmuje nazwę Akademicki Chór i Balet Politechniki Śląskiej, a od 1963 Akademicki Chór Politechniki Śląskiej. Po śmierci J. Szulca w 1985 r. z chórem pracuje Piotr Laskowski. W styczniu 1986 kierownictwo artystyczne obejmuje symfonik Tadeusz Babiński co zaowocowało wzbogaceniem repertuaru o duże formy instrumentalno-wokalne. Od listopada 1991 r. przez kolejne cztery lata dyrygentem jest Krystyna Krzyżanowska-Łoboda. Od 1964 r. pracuje w chórze pełniąc przez wiele lat funkcję II dyrygenta Lucjusz Anders. W lutym 1996 rozpoczyna się nowy etap działań artystycznych Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej – Czesław Freund – szerokie pasmo sukcesów artystycznych i dydaktyczno-wychowawczych. Pod kierunkiem prof. Freunda przygotowuje się jego następca –Tomasz Giedwiłło, który kierownictwo artystyczne przejął w styczniu 2006.Tomasz Giedwiłło – dyrygent

Chórmistrz, pedagog, pianista, śpiewak, muzyk o szerokich zainteresowaniach stylistycznych. Studia muzyczne ukończył w 2003 roku w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na kierunku Kompozycja, Teoria I Edukacja Muzyczna w klasie dyrygowania prof. Piotra Warzechy. Podczas studiów stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Warsztat dyrygencki doskonalił podczas międzynarodowych kursów w Instytucie Z. Kodaly’a w Kecskemet (Węgry 2003), w 2005 r. W Międzynarodowym Sympozjum Muzyki Chóralnej w Gdańsku gdzie dyrygował Polskim Chórem Kameralnym Schola Cantorum Gedanensis oraz w 2007 r. W międzynarodowym kursie dyrygentów chóralnych w Ghent w Belgii pod kierunkiem prof. Friedera Berniusa. Bogate doświadczenia w dziedzinie chóralistyki zdobywał również jako artysta Chóru Filharmonii Śląskiej (2003-2008) oraz pełniąc funkcję asystenta dyrygenta prof. Czesława Freunda w Akademickim Chórze Politechniki Śląskiej w latach 2003-2005.
Od 2006 roku kierownik artystyczny I dyrygent Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej w Gliwicach z którym koncertował na Słowacji, w Urugwaju I Argentynie, w Bośni I Hercegowinie, Serbii, Macedonii, Albanii, Irlandii, na Węgrzech, we Włoszech oraz w Rosji. Wraz z chórem prowadzi również aktywną działalność koncertową w kraju uczestnicząc w prestiżowych festiwalach I współpracując ze znakomitymi orkiestrami (AUKSO, Filharmonia Wrocławska), solistami: Julian Gembalski, Ewa Uryga, Joanna Iwaszkiewicz, Andrzej Lampert. Jerzy Główczewski, Adam Ryszard Saczka oraz kompozytorami: Małgorzata Maliszczak, Henryk Jan Botor, Norbert Blacha.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *