CHÓR UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO
W KATOWICACH

Chór powstał w marcu 2006 roku i liczy 58 osób i składa się ze studentów, absolwentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego oraz osób spoza uczelni. Śpiewają na uroczystościach akademickich, uczestniczą w projektach muzycznych, wydarzeniach regionalnych i uroczystościach okolicznoś-ciowych, biorą udział w konkursach i festiwalach chóralnych, zdobywają nagrody w konkursach ogólnopolskich: w Tychach, Gnieźnie, Międzyrzeczu, Będzinie, Bydgosz-czy, Myślenicach i Kielcach oraz w konkur-sach międzynarodowych: w Ejszyszkach
na Litwie, w Lloret de Mar w Hiszpanii, w Bielsku-Białej, Rybniku, Będzinie, Pradze, Krakowie, Warszawie, Bańskiej Bystrzycy, Barczewie i Cieszynie. Koncertują za granicą: Włochy (2 razy), Hiszpania (2 razy), Turcja, Litwa, Francja, Czechy, Słowacja. Współpracują z innymi chórami: Akademickim Zespołem Muzycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, SUP’Vocalis z Saint-Etienne, Chórem Cantate Deo działającym przy parafii Krzyża Świętego w Tychach, Akademickim Chórem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Zabrzańskim Chórem Resonans Con Tutti oraz z Zespołem Pieśni i Tańca Silesianie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pezentują muzykę klasyczną, sakralną, rozrywkową i ludową, śpiewają w różnych językach, wydali trzy płyty.

Dyrygentem chóru jest Michał Brożek, II Dyrygentem – Natalia Łukaszewicz-Charabin.
Zajęcia w zakresie emisji głosu prowadzi Agnieszka Zawierucha.

Kierownikiem Chóru jest Teresa Chmiel natomiast przełożonym jest Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prof. dr hab. Sławomir Smyczek.Michał Brożek – dyrygent

Dyrygent, organista, kompozytor, nauczyciel muzyki. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2009 roku ukończył studia pierwszego stopnia w dwóch specjalnościach: Edukacja muzyczna oraz Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, a także w specjalizacji Muzyka kościelna. W 2011 roku ukończył z wyróżnieniem studia drugiego stopnia w specjalnościach: Dyrygentura chóralna i przedmioty teoretyczno-muzyczne w klasie dyrygentury prof. dr hab. Iwony Melson oraz Edukacja muzyczna i przedmioty teoretyczno-muzyczne. W 2010 roku był uczestnikiem XIII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu. Swoje doświadczenie pogłębiał również jako chórzysta współpracując m.in. z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyr. prof. Czesława Freunda. W czasie studiów, w 2008 roku, założył Chór „Cantate Deo” przy parafii Krzyża Świętego w Tychach, z którym zdobywa nagrody i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach chóralnych. Jest także nauczycielem muzyki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lędzinach oraz w Szkole Podstawowej Nr 6 w Tychach. W 2013 roku objął stanowisko Dyrygenta Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od 2015 roku jest dyrektorem artystycznym Rejonowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Tychach dla Szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dokonał 3 nagrań płytowych: Requiem Gabriela Faurego (2014) oraz płyty kolędowe nagrane z Chórem „Cantate Deo” (2015) i z Chórem Uniwersytetu Ekonomicznego (2016).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *