Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na II Wambierzyckie Spotkania Muzycznych im. Ignaza Reimanna

w dniach 23-24 czerwca roku w Bazylice Wambierzyckiej.

Tegoroczne spotkania są imprezą organizowaną w ramach obchodów 800-lecia Wambierzyc

i 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Druga edycja festiwalu rozpocznie się w sobotę 23 lipca 2018 roku o godz. 16.00 koncertem
Poznańskich Słowików – Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Macieja Wielocha.

W niedzielę 24 czerwca 208 roku o godz. 15.30 wystąpią znane i uznane chóry i zespoły:
* zespół SPIRITUALS SINGERS BAND z Wrocławia

* Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod dyrekcją Michała Brożka

* Akademicki Chór  Politechniki Śląskiej pod dyrekcją Tomasza Giedwiłły

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA MUZYCZNĄ UCZTĘ!


Wambierzyckie Spotkania Muzyczne odbywają się w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000058,
pn.: „WSPÓLNIE DLA KULTURY”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – „Przekraczamy granice” .

Organizatorzy festiwalu:
Gmina Radków
Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie

Chór Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu
Chór powstał w październiku 2000 roku. Zespół tworzą studenci i absolwenci macierzystej uczelni,  szczególnie zainteresowani chóralistyką. Nazwa zespołu, zaproponowana przez jego członków, ma podkreślać dobrowolność przynależności, a przede wszystkim fakt działania poza obowiązującą siatką godzin. Read more

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na inaugurację Wambierzyckich Spotkań Muzycznych im. Ignaza Reimanna w dniach 1-2 lipca 2017 roku w Bazylice Wambierzyckiej.

Pierwsza edycja festiwalu rozpocznie się w sobotę 1 lipca 2017 roku koncertem Poznańskich Słowików – Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Macieja Wielocha.

W niedzielę 2 lipca 2017 roku wystąpią znane i uznane chóry i zespoły z Wrocławia i Krakowa:
* Zespół kameralny PIU MOSSO przy Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu pod dyrekcją Dominika Jarockiego
* Chór Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu pod dyrekcją prof. dr hab. Jolanty Szybalskiej-Matczak
* Chór Mieszany Katedry Wawelskiej pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego
SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA MUZYCZNĄ UCZTĘ!

Wambierzyckie Spotkania Muzyczne odbywają sie w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000058, pn.: „WSPÓLNIE DLA KULTURY”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – „Przekraczamy granice” .

Organizatorzy festiwalu:
Gmina Radków
Sanktuarium Wambierzyckiej Królowej Rodzin i Patronki Ziemi Kłodzkiej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w radkowie