KLAUZULA INFORMACYJNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY RADKÓW IM. KAROLA ESTREICHERA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, ul. Rynek 7, 57-420 Radków.

——————————————————————————————————————-

Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: kusiakiewicz@biblioteka-radkow.eu
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej biblioteki.
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – art. 6 ust 1 pkt. a i b.).

——————————————————————————————————————-

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: Urząd Skarbowy, Urząd Miasta i Gminy Radków.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

——————————————————————————————————————-

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi.
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.