Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na III Radkowskie Spotkania Muzyczne im. Ignaza Reimanna,

które są kontynuacją wcześniejszych – Wambierzyckich Spotkań Muzycznych

Zapraszamy w tym roku do kościoła pw. św. Doroty w Radkowie

w dniach 22-23 czerwca 2019 (sobota/niedziela).

Trzecia edycja festiwalu rozpocznie się w sobotę 22 lipca 2019 roku o godz. 15.00 koncertem krakowskiego
Chóru Mieszanego Katedry Wawelskiej pod dyrekcją Andrzeja Korzeniowskiego

W niedzielę 23 czerwca 2019 roku o godz. 16.00 wystąpi znany i uznany
Chór Kameralny SENZA RIGORE Akademii Muzycznej we Wrocławiu
pod dyrekcją prof. dr hab. Jolanty Szybalskiej-Matczak

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA MUZYCZNĄ UCZTĘ!


Radkowskie Spotkania Muzyczne odbywają się w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000058,
pn.: „WSPÓLNIE DLA KULTURY”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – „Przekraczamy granice” .

Organizatorzy festiwalu:
Gmina Radków
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Radkowie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie